ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อ.อ.ป. เผยความคืบหน้า ‘การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน’วางยุทธศาสตร์ 2 แนวทาง พัฒนาธุรกิจป่าไม้สู่ AEC – เล็งเป้า ‘ทุกสวนป่าเศรษฐกิจ’ ต้องผ่านมาตรฐานสากล

อ.อ.ป. เผยความคืบหน้า ‘การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน’วางยุทธศาสตร์ 2 แนวทาง พัฒนาธุรกิจป่าไม้สู่ AEC – เล็งเป้า ‘ทุกสวนป่าเศรษฐกิจ’ ต้องผ่านมาตรฐานสากล

แกลเลอรี่