ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์อุบลราชธานี ณ จังหวัดอุบลราชธานี

   

วันพุธ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ตรวจภารกิจหน่วยงานณ จังหวัดอุบลราชธานี