ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผต.ทส. (นายประลองฯ) ประชุมตรวจราชการฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ จ.พะเยา