ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการตามภารกิจ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ของ ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข)