ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมหารือตามข้อสั่งการ รมว.ทส. เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน คทช.

ทส. ประชุมหารือตามข้อสั่งการ รมว.ทส. เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน คทช.
ทส. ประชุมหารือตามข้อสั่งการ รมว.ทส. เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน คทช.
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือตามข้อสั่งการ รมว.ทส. เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน คทช. และประเด็นอื่นๆ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในส่วนของวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ อส. ชี้แจงการจัดที่ดินในป่าอนุรักษ์ และชี้แจงร่างแนวทางฟื้นฟูถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ณ ห้อง 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่