ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ณ บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ภาพ: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่