Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

ทส. ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ปลูกป่าชายเลน 50 ไร่ (ครั้ง 1) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ณ บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ภาพ: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่