Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ อสพ. จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย/อจน. แถลงผลการดำเนินงานครบรอบสถาปนา 21 ปี

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ อสพ. จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย/อจน. แถลงผลการดำเนินงานครบรอบสถาปนา 21 ปี

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ อสพ. จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย/อจน. แถลงผลการดำเนินงานครบรอบสถาปนา 21 ปี

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ นางหทัยรัตน์ ลิขิตอนุภาค รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมให้การแถลงข่าวเรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การจัดการน้ำเสียแถลงผลงานครบรอบสถปานา 21 ปี เน้นดำเนินการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสียและการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

แกลเลอรี่