ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาลให้สอดคล้องกับกิจการและลักษณะการใช้น้ำของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล

ทส. กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาลให้สอดคล้องกับกิจการและลักษณะการใช้น้ำของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แกลเลอรี่