ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น) ตรวจติดตามการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน (12 ก.ค.61)