ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อาเซียนเห็นชอบโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ การเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน ในปี 2020

อาเซียนเห็นชอบโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ การเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน ในปี 2020

แกลเลอรี่