ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดสัมมนาวิชาการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The 4th CICT Regional Conference

ทส. จัดสัมมนาวิชาการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The 4th CICT Regional Conference

ทส. จัดสัมมนาวิชาการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The 4th CICT Regional Conference

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CICT) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The 4th CICT Regional Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ Accelarating the Paris agreement implementation Trough Climate Finace, Technology and capacity building ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และเป็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ. 2563 รวมถึง ความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนแผนการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก (NCDs) เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้ความตกลงปารีสอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในวันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายเวร ลาดชินกี้ ผู้แทนศูนย์ความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายชิโนริ สุกะ เลขานุการเอกสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนางสาวโลวิตา แรมกุดทิ รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมในพิธี

ภาพ ข่าว และเผยแพร่: อาทิตยา/ธนชัย

แกลเลอรี่