ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปม.ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการ ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินภูทับเบิกฯ

ปม.ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการ ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินภูทับเบิกฯ

ปม.ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการ ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินภูทับเบิกฯ

    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินภูทับเบิกฯ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่ง คสช ที่ 35/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และจะต้องดำเนินการรื้อถอน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 
     การประชุมในครั้งนี้ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ อีกทั้งมีนายพุฒิพัฒน์ เลิศชวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ รองอธิบดี ศปป. 4 กอ.รมน. นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พันตำรวจเอก สมนึก คำวิเศษ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทีมงานพยัคฆ์ไพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมครั้ง

แกลเลอรี่