Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปม.ปล่อยแถวดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมาย ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปม.ปล่อยแถวดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมาย ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปม.ปล่อยแถวดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมาย ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

             วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการฯ ร่วมปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 650 นาย จากป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และปกครอง เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ในการ เคลื่อนย้าย รื้อถอน ทำลาย สิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมาย ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินภูทับเบิกฯ ตามคำสั่ง คสช ที่ 35/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า
           จากนั้นขบวนรถเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังเป้าหมาย ภูทับเบิก เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมาย บนภูทับเบิก รวม 19 ราย โดยเป้าหมายแรกคืออาคารของโรงเตี้ยม ซึ่งศาลมีคำสั่งให้เจ้าของและบริวารออกจากพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2554 แต่ยังดื้อดึงไม่ยอมย้ายออก และทำการสร้าง-ต่อเติมอาคารเพิ่มเติมอีก ส่วนอีก 12 ราย ล้วนแล้วแต่มีคำสั่งศาลจังหวัดหล่มสักมีคำพิพากษาแล้ว และอีก 6 ราย ที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรวจสอบแล้วพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องดำเนินการรื้อถอน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทางโรงเตี้ยมได้ดำเนินการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกเองแล้ว

แกลเลอรี่