ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ “การพบแพไม้สักประมาณ 180 ท่อนฯ”

ทส.ร่วมชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ “การพบแพไม้สักประมาณ 180 ท่อนฯ”

ทส.ร่วมชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ “การพบแพไม้สักประมาณ 180 ท่อนฯ”

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง จำนวน 40 คน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจต่อกรณีที่เกิดเหตุการณ์ การพบแพไม้สักประมาณ 180 ท่อน ไหลลอยมาจากเขตประเทศสหพันธรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้มีการลักลอบตัดไม้สักจากฝั่งประเทศไทย ลากลงไปในแม่น้ำสาละวิน แล้วมัดเป็นแพปะปนไปกับแพไม้สักจากเขต สมม. เพื่อส่งผ่านไปยังกลุ่มนายทุนชาวเมียนมา ที่ บ.เคาะต่อ อ.กามามอง จ.ผาอ่าง/ ผาอัน เขต สมม. ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                 โดยในการประชุมดังกล่าว ผบ.ฉก.ทพ.36 ได้นำเสนอข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมถึงความเป็นมาของเหตุการณ์ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวออกไป ผบ.ฉก.ทพ.36 ได้ยืนยันว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่สื่อมวลชนแต่ประการใด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่หน่วยงานของตนได้ตรวจพบจนสามารถสรุปยืนยันได้ว่า แพไม้สักดังกล่าวเป็นไม้สักจากประเทศเพื่อนบ้านจริง โดยไม่มีการลักลอบตัดไม้สักจากฝั่งไทย แต่ประการใด ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการตรวจพบแพไม้สักดังกล่าวในวันที่ 18 ส.ค.59 ผบ.ฉก.ทพ.36 ได้สั่งการให้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดชุดลาดตระเวนร่วม เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย ที่คาดว่าจะมีผู้ลักลอบเข้าไปตัดแต่จากผลการปฏิบัติงานร่วมดังกล่าว ไม่ปรากฏข่าวสารหรือร่องรอยของการลักลอบตัดหรือชักลากลงสู่แม่น้ำสาละวิน แต่ประการใด ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผบ.ฉก.ทพ.36/หน.ศข.4 อำเภอตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมและเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.ทสจ.มส., นายมานพ สายอุ่นใจ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 มส., ผอ.สบอ.16 (สาขาแม่สะเรียง), เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, หน่วยป้องกันรักษาป่าห้วยสิงห์, หน่วยพิทักษ์ป่าตามแนวลำน้ำสาละวิน, อช.สาละวิน, และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตร.ป่าไม้ ร้อย.ตชด.337, รอง.ผบ.ฉก.ทพ.36, ผบ.ร้อย.ทพ.3602,3603,3608

แกลเลอรี่