ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทธ. จัดแถลงข่าว "แผ่นดินไหวเมียนมาร์...รู้สึกได้ถึงกรุงเทพฯ"

ทธ. จัดแถลงข่าว "แผ่นดินไหวเมียนมาร์...รู้สึกได้ถึงกรุงเทพฯ"

แกลเลอรี่