ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดความรู้”

ทส. จัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดความรู้”

 

ทส. จัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดความรู้”

              วันที่ 26 สิงหาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย คณะทำงานจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) จัดแสดงนิทรรศการ "ตลาดนัดความรู้”  เพื่อรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานจัดการความรู้ของ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 , และสรุปบทเรียนที่ได้รับตลอดจนปัจจัยความสำเร็จและข้อเสนอแนะสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีต่อไป ให้ผู้บริหารทราบ อีกทั้งเป็นเวทีมอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพ "การจัดการความรู้เข้มแข็ง” เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานแกนนำในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ "ตลาดนัดความรู้” ในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่