ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ทส. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

             วันนี้ (๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พิธีทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล (ศาสนาพุทธ) พิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร (ศาสนาคริสต์) พิธีการสวดถวายพระพร (ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู) และพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา (ศาสนาซิกซ์)

             จากนั้น เวลา ๐๙.๑๕ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการจัดกิจกรรม Big Cleaning โดยมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมกับข้าราชการ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร (ตั้งแต่ริมคลองเปรมประชากร หน้าทำเนียบรัฐบาล สะพานอรทัยถึงสะพานกรุงศรีอยุธยา บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม) และริมคลองผดุงกรุงเกษม (ตั้งแต่เทเวศร์ถึงคลองมหานาค ตลาดโบ๊เบ๊) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการ

            ในการนี้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ด้วยการฉีดน้ำล้างถนนทางเท้าบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ทาสีสะพานอรทัยและเสาไฟ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เยี่ยมชมการสาธิตนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย นวัตกรรมเรือลอกตะกอน (ดูดเลน) และนวัตกรรมเครื่องกลอากาศใต้น้ำ พร้อมทั้งแจกอาหารและน้ำดื่มให้แก่จิตอาสาและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวถนนพระราม ๕ ถนนพิษณุโลก และบริเวณริมคลอง ข้างโรงเรียนราชวินิต มัธยม อีกด้วย

ข่าว,ภาพ,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ, ธนชัย

แกลเลอรี่