ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รวมพลังแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ทส.รวมพลังแสดงความจงรักภักดี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
           วันนี้ (28 กรกฎาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดโดยรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ
ณ บริเวณท้องสนามหลวง ดังนี้

                   เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ
                   เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
                   เวลา 09.00 น. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง

           และในเวลา 11.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร  ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ณ มนฑลพิธีท้องสนามหลวง

          นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบริการประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่ดำเนินงานท้องสนามหลวง

ข่าว,ภาพ,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ, อาทิตยา,ชิชาญา, อนุชา, ระพีพัฒน์, ธนชัย

แกลเลอรี่