ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทบ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ทบ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

แกลเลอรี่