ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทบ.โดย ดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

ทบ.โดย ดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

ทบ.โดย ดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่