ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. โดย อบก. แถลงข่าว การเตรียมงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี พ.ศ.2559

ทส. โดย อบก. แถลงข่าว การเตรียมงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี พ.ศ.2559

 

ทส. โดย อบก. แถลงข่าว การเตรียมงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี พ.ศ.2559

 

                  วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย นางประเสริฐ จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรื่อนกระจก (องค์การมหาชน) แถลงข่าวการจัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 - 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ภายใต้แนวคิดของการจัดงานคือ "ประชาคมคาร์บอนต่ำ" (Low Carbon Community) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสีเขียวของประเทศ (Green Growth) คือ การบูรณาการแผนงานเพื่อบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Production and Consumption) โดยการจัดงานในครั้งนี้ อบก. จัดทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดงานทั้งหมด และทำการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์(Carbon Neutral)
                  ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย
                  1. การมอบประกาศนียบัตรโดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแด่บุคคล ชุมชน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน มากกว่า 300 ราย ที่ อบก. ให้การรับรองการใช้เครื่องหมายและดำเนินการส่งเสริม
                 2. การแถลงข่าวความสำเร็จและร่วมเสวนากับตัวแทนผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 10 ราย
                 3. การแสดงนิทรรศการและการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนมากกว่า 30 บูธ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งมาจากภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ประมาณ 600 คน

แกลเลอรี่