ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2559

 

   

กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2559

                วันที่ 21 กันยายน 2559 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ เขื่อนพระรามหก ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อปท. ทสม. ภาคเอกชน หน่วยการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ซึ่ง ประธานฯ ได้กำชับนโยบายของ นรม และ รมว.ทส. ขอให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ช่วยกันดูแลแม่น้ำ คู คลอง ไม่ว่าจะเป็น การลดการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ ช่วยกันเก็บขยะตามลำน้ำ เก็บผักตบชวา ฯลฯ

แกลเลอรี่