ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดงาน "วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก " World Ranger Day 2018

ทส. จัดงาน "วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก " World Ranger Day 2018

ทส. จัดงาน "วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก " World Ranger Day 2018

สืบเนื่องจาก การประชุมสมาคมผู้พิทักษ์ป่าโลก เมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่สหราชอาณาจักร ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน "วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2561" World Ranger Day 2018 ขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่อุทิศตนเพื่อคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ควบคุมความสมดุลของธรรมชาติ ป้องกันอุบัติภัย อุทกภัย และความแห้งแล้ง อีกทั้งเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

โดยในวันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เป็นสักขีพยานในพิธีสวนสนามของคาราวานผู้พิทักษ์ป่าจากทั้ง 3 กรม พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๔ ราย มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.ทส. ได้ให้แนวทางแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยเน้นย้ำเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและครอบครัว กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมให้ดีที่สุดโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนใดๆ พร้อมฝากผู้บังคับบัญชาช่วยกันดูแลผู้พิทักษ์ป่าด้วยความรัก ความห่วงใย เปรียบเสมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

ภาพ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ กรมป่าไม้/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่