ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. และ มท. ร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” หรือ “3 อาร์ ประชารัฐ”

ทส. และ มท. ร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” หรือ “3 อาร์ ประชารัฐ”

แกลเลอรี่