Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดคาราวานรถผลิตน้ำบาดาลสะอาดลงพื้นที่ 7 จังหวัด ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดคาราวานรถผลิตน้ำบาดาลสะอาดลงพื้นที่ 7 จังหวัด ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

แกลเลอรี่