ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และพิทักษ์ทะเล ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละท่ามกลางความเสี่ยงเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสมบัติของคนไทยทั้งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก  เพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และพิทักษ์ทะเล ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละท่ามกลางความเสี่ยงเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสมบัติของคนไทยทั้งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก  เพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และพิทักษ์ทะเล ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละท่ามกลางความเสี่ยงเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสมบัติของคนไทยทั้งชาติ

ข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่