ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดนิทรรศการ “ฮาลา-บาลา...ป่าของแม่” ในงานสีสรรพรรณไม้ฯ ครั้งที่ 12 นำเสนอโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และความเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดนิทรรศการ “ฮาลา-บาลา...ป่าของแม่” ในงานสีสรรพรรณไม้ฯ ครั้งที่ 12 นำเสนอโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และความเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดนิทรรศการ “ฮาลา-บาลา...ป่าของแม่” ในงานสีสรรพรรณไม้ฯ ครั้งที่ 12 นำเสนอโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และความเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่

ข่าวและภาพ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่