ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ขนาด 6.6 บริเวณประเทศอิตาลี

รายงานเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ขนาด 6.6 บริเวณประเทศอิตาลี

แกลเลอรี่