ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ กทม. ยกระดับกิจกรรมอาสารณรงค์คัดแยกขยะเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชน“ทำดีเพื่อพ่อ” ด้วยการลดและคัดแยกขยะ

ทส. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ กทม. ยกระดับกิจกรรมอาสารณรงค์คัดแยกขยะเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชน“ทำดีเพื่อพ่อ” ด้วยการลดและคัดแยกขยะ

ทส. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ กทม. ยกระดับกิจกรรมอาสารณรงค์คัดแยกขยะเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชน“ทำดีเพื่อพ่อ” ด้วยการลดและคัดแยกขยะ

แกลเลอรี่