ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ เครือรัฐ Australia เพื่อร่วมกันจัดทำ คู่มือการค้าไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้นำเข้าส่งออกไม้ ของประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย

กรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ เครือรัฐ Australia เพื่อร่วมกันจัดทำ คู่มือการค้าไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้นำเข้าส่งออกไม้ ของประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย

กรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ เครือรัฐ Australia เพื่อร่วมกันจัดทำ คู่มือการค้าไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้นำเข้าส่งออกไม้ ของประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 7 ส.ค.2561 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายอรรถพล  เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ เครือรัฐ Australia เพื่อร่วมกันจัดทำ คู่มือการค้าไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้นำเข้าส่งออกไม้ ของประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบความถูกต้องของไม้ ที่จะทำการซื้อขายกัน ในการนี้ ท่านผู้ช่วยทูตเกษตร ดร. ไอโลน่า สโตบูทกี้ ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม workshop ในการพัฒนาคู่มือดังกล่าวข้างต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และทราบว่าหน่วยงานกรมป่าไม้ ให้การสนับสนุนในการจัดทำร่างคู่มือดังกล่าวอย่างดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำเสนอ นโยบาย การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย ว่าเป็น ความต้องการของรัฐบาล ที่จะสนับสนุนการค้าไม้มีค่าในที่ดินเอกชน เพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจากไม้ป่ปลูก และยินดีให้การสนับสนุนการทำคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องของไม้ (Country Specific Quideline : CSG) ที่จะใช้ สนับสนุนผู้นำเข้าส่งออกในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าไม้ แต่เนื่องจากมีความคืบหน้าข้อกฎหมายที่จะมีการปรับแก้เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกไม้เศรษฐกิจ ประเทศไทยยินดีและให้การสนับสนุน การค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเห็นว่า ตลาดการค้าไม้ของออสเตรเลียตลอดจนในเขตเศรษฐกิจ asia pacific มีความสำคัญ กรมป่าไม้ยินดีให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยด้านการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจและเป็นการป้องกันไม้ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดซึ่งจะทำให้การป้องกันรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าประสบผลสำเร็จ ซึ่งล่าสุดครม.ก็ได้มีมติให้แก้ไขยกเลิกกฏหมายบางมาตราที่เป็นอุปสรรคด้วยแล้ว

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้ (รองอธิบดี อรรถพล เจริญชันษา), เผยแพร่: อาทิตยา