ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 2/2561

วันนี้ (7 สิงหาคม 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมพิจารณาร่างระเบียบมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ว่าด้วยการหาเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน และการเก็บรักษาทรัพย์สิน พ.ศ.... (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ และแนวทางการจัดกิจกรรมการหารายได้ของมูลนิธิ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธาน และมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง 3 รอง และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 กรม เข้าร่วมการประชุม ณ ที่ทำการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ: กรมป่าไม้, ขาวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่