ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทธ.สถานการ์แผ่นดินไหวขนาด ๗.๘ นิวซีแลนด์

ทธ.สถานการ์แผ่นดินไหวขนาด ๗.๘ นิวซีแลนด์

แกลเลอรี่