ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทูตด้านสิ่งแวดล้อมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทูตด้านสิ่งแวดล้อมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (9 สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Mr. Patrick Suckling ทูตด้านสิ่งแวดล้อมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบคุณเครือรัฐออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนภารกิจให้ความร่วมมือในปฏิบัติการช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิตติดถ้ำหลวง (หมูป่าอะคาเดมี) จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะทะเล การเพิ่มพื้นที่ป่า และการจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรแร่เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งทูตด้านสิ่งแวดล้อมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างใกล้ชิดและยาวนาน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม การทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยทั้งในประเทศและในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ เครือรัฐออสเตรเลียมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะมีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก และระดับโลก และยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำเหมืองแร่ ซึ่งเครือรัฐออสเตรเลียมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียและอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทย จะเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งการดำเนินความร่วมมือในระดับทวิภาคีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย

ภาพ ข่าว และเผยแพร่: ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่