ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การสัมมนาถอดบทเรียนป่าครอบครัวแก้จนตามศาสตร์พระราชา จังหวัดกาฬสินธุ์

การสัมมนาถอดบทเรียนป่าครอบครัวแก้จนตามศาสตร์พระราชา จังหวัดกาฬสินธุ์

การสัมมนาถอดบทเรียนป่าครอบครัวแก้จนตามศาสตร์พระราชา จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนป่าครอบครัวแก้จน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และบูรณาการจัดการขยะมูลฝอย และเพื่อน้อมนำศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ให้เป็นป่าครอบครัว โดยผสมผสานกับการทำเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดการสัมมนาถอดบทเรียน และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายไกรสร กองฉลาด) กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้อำนวยการ ทสจ. กาฬสินธุ์ (นายพิชิต สมบัติมาก) และจังหวัดใกล้เคียง หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในจังหวัด รวมกว่า ๒๐๐ คน

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่