ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สส. ประกาศเจตนารมณ์ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “การจัดการร่วม (Co-mangement) คน ดิน น้ำ ป่า ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

สส. ประกาศเจตนารมณ์ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “การจัดการร่วม (Co-mangement) คน ดิน น้ำ ป่า ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

แกลเลอรี่