ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หารือความร่วมมือทวิภาคีไทยและสิงคโปร์

หารือความร่วมมือทวิภาคีไทยและสิงคโปร์

หารือความร่วมมือทวิภาคีไทยและสิงคโปร์

15 สิงหาคม 2561 เวลา 17:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย (ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) หารือความร่วมมือกับปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศสิงคโปร์ ( Mr. Albert Chua) ในประเด็นความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะทะเล การจัดการขยะชุมชนครบวงจร การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย การพัฒนาป่าในเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากรทั้งสองประเทศ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ โดยมีผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม ที่โรงแรม Grand Copthrone WaterFornt สิงคโปร์

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่