ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ.การเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ลงแม่น้ำปราจีน ปี 2559 ผ่านวิกฤติไม่กระทบสัตว์น้ำและการเลี้ยงปลากระชัง

คพ.การเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ลงแม่น้ำปราจีน ปี 2559 ผ่านวิกฤติไม่กระทบสัตว์น้ำและการเลี้ยงปลากระชัง

แกลเลอรี่