ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเกาะสมุย

ทส. ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเกาะสมุย

ทส. ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเกาะสมุย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ลงพื้นที่ตลาดสดละไม เกาะสมุย รณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟม

โดยในวันนี้ (18 ส.ค. 2561)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินตลาดสดรณรงค์ในกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” พร้อมมอบถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดละไม เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาด ร่วมให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดสดละไม เทศบาลนครเกาะสมุย ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน บริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เนื่องจากเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง โดยให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสดทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสด

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่