ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อส.ลงพื้นที่สีลม ตรวจนับนกนางแอ่นบ้าน พร้อมทั้งติดห่วงขาและตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก

อส.ลงพื้นที่สีลม ตรวจนับนกนางแอ่นบ้าน พร้อมทั้งติดห่วงขาและตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก