ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ ตรังอันดามันเกตเวย์ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ ตรังอันดามันเกตเวย์ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ ตรังอันดามันเกตเวย์ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ ตรังอันดามันเกตเวย์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ์ ตามนโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม ด้วยการจัดภูมิทัศน์ให้สวยขึ้น มีลานกิจกรรม ลานออกกำลังกาย เส้นทางวิ่งและปั่นจักรยาน ค่ายลูกเสือ ตลาดประชารัฐ ดนตรีในสวน และสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่า และเป็นประโยชน์กับประชาชนในเมือง ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา

โดยในวันนี้ (29 ส.ค.61) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) พร้อมทั้ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ ตรังอันดามันเกตเวย์ (ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า) ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสวนป่าประชารัฐลำดับที่ 45 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในการดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) มีพื้นที่ 69 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า เดิมเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมกสิกรรมหรือกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน ใช้เป็นสวนเก็บเมล็ดพันธุ์ยางพาราและแปลงทดลองผลไม้เมือง ต่อมาเมื่อไม่มีการใช้ประโยชน์แล้วจึงมีการขอคืนพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง-พัทลุง เชื่อมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เป็นที่ตั้งของศาลหลักเขต ซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนและผู้สัญจรไปมา เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ โดยในปี พ.ศ.2557 แขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับอุทยานห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านงานบริการและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (โครงการตรังอันดามันเกตเวย์) และในปีงบประมาณ 2560 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า แขวงทางหลวงตรัง และจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการ “สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน 2560 

โดยดอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “รวมใจปั่น สรรค์สร้างป่าในเมือง” ระยะทาง 3 กิโลเมตร การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงพื้นบ้านของเผ่าซาไก (มินิ) พิธีมอบเกียรติบัตร/โล่เกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการในกิจกรรมต่างๆ นิทรรศการด้านสัตว์ป่า นิทรรศการเพาะชำกล้าไม้ นิทรรศการผีเสื้อ คลินิกสัตว์ป่า การเปิดป้าย “ป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สาธิตการกู้ภัย การแสดงดนตรีในสวน ตลาดประชารัฐ นิทรรศการอาคารเรียนรู้ 3 มิติ นิทรรศการลาน ร.9 เสด็จภาคใต้ ปีพ.ศ.2502 เป็นต้น

ภาพ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่