ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รวมพลังทุกภาคส่วนเร่งสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก “ลดขยะทะเล”

ทส.รวมพลังทุกภาคส่วนเร่งสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก “ลดขยะทะเล”

ทส.รวมพลังทุกภาคส่วนเร่งสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก “ลดขยะทะเล”

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงสถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทยและการจัดการแพขยะในทะเล การจัดการเบื้องต้น ตลอดจนมาตรการแก้ไขในระยะยาวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีพบขยะอยู่กลางทะเลขนาดใหญ่ลอยห่างจากชายฝั่ง บริเวณ จังหวัดชุมพร โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่