ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลและอุทยานธรณีสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม

กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลและอุทยานธรณีสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม

กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลและอุทยานธรณีสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา