ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อบก. ประกาศผลสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมลดโลกร้อนของ อบก. พร้อมเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

อบก. ประกาศผลสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมลดโลกร้อนของ อบก. พร้อมเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

อบก. ประกาศผลสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมลดโลกร้อนของ อบก. พร้อมเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ข่าว: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), เผยแพร่: อาทิตยา