ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าวประจำสัปดาห์ “องค์การสวนสัตว์ ต่อยอดประชารัฐ ดึงองค์กรสัตวแพทย์นานาชาติ -ภาคเอกชน ช่วยช้างคชอาณาจักรสุรินทร์”

ทส. แถลงข่าวประจำสัปดาห์ “องค์การสวนสัตว์ ต่อยอดประชารัฐ ดึงองค์กรสัตวแพทย์นานาชาติ -ภาคเอกชน ช่วยช้างคชอาณาจักรสุรินทร์”

ทส. แถลงข่าวประจำสัปดาห์ “องค์การสวนสัตว์ ต่อยอดประชารัฐ ดึงองค์กรสัตวแพทย์นานาชาติ -ภาคเอกชน ช่วยช้างคชอาณาจักรสุรินทร์”

           วันนี้ (23 ก.พ. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ เป็นเจ้าภาพแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยมี นายสุริยา แสงพงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นผู้ให้การแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าซึ่งได้ทำการจัดตั้งโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือช้างเร่ร่อนที่ถูกควาญช้างนำออกมาเดินเร่ร่อนหากินในเมืองหลวงและปริมณฑล ทำให้ช้างเกิดการบาดเจ็บและล้มตายจากอุบัติเหตุ หรือถึงขึ้นทำร้ายประชาชน ทั้งนี้ การจัดตั้งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีความห่วงใยช้างไทยให้มีสวัสดิภาพที่ดี คงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป ปัจจุบันมีช้างที่อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ จำนวน 180 เชือก ทำให้การดูแลสุขภาพช้างภายในโครงการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
          ในปี 2560 องค์การสวนสัตว์ ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่จากองค์กรสัตวแพทย์นานาชาติ (Vaterinarians International) เพื่อดูแลสุขภาพช้างไทยภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และรวมถึงช้างเลี้ยงในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา องค์การสวนสัตว์ได้รับการสนับสนุนรถยนต์จากองค์กรสัตวแพทย์นานาชาติ และได้รับเงินสนับสนุนจากเครือโรงแรมไมเนอร์กรุ๊ป และ มูลนิธิช้างเอเชียแห่งสามเหลี่ยมทองคำ ในเครือโรงแรมอนันตรา จำนวน 500,000 บาท เพื่อนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพช้าง และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพช้างจำนวน 180 เชือก ที่อยู่ในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงช้างที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย

แกลเลอรี่