ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ดังนี้
      1. พบฝุ่นละอองที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 สถานี ที่ อ.แม่เมาะ และ อ.เมือง จังหวัดลำปาง โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ (157 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร)
      2. สาเหตุหลัก เกิดจาก การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า
      3. การคาดการณ์สถานการณ์วันพรุ่งนี้ ทุกจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงขึ้น ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และตาก โดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และพะเยา
      4. กรมควบคุมมลพิษขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด"

แกลเลอรี่