ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการ รอบ 2 เขต 18 (10 ก.ย. 61) จ.นครสวรรค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ของ หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น)และ ผต.ทส.(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

การตรวจราชการ รอบ 2 เขต 18 (10 ก.ย. 61) จ.นครสวรรค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ของ หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น)และ ผต.ทส.(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

แกลเลอรี่