ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

 

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

 

          คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ดังนี้ 

1. พบฝุ่นละอองที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1 สถานี ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (136 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร) 

2. สาเหตุหลัก การลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ และหาของป่า 

3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าจะมีพายุฤดูร้อน แต่จะเกิดขึ้นที่เฉพาะภาคเหนือตอนล่าง โดยทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ทุกจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อย 

4. เนื่องจากยังไม่มีรายงานฝนตกในพื้นที่ ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ทุกจังหวัดยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับการดับไฟ รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเข้มงวดต่อไป

 

แกลเลอรี่