ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.โดยกรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

ทส.โดยกรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

 

ทส.โดยกรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

           วันนี้ (10มี.ค.60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

         เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันน้ำโลก รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำในทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

          กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคต โดยในปี 2560 จัดภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

          อนึ่ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จะร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราชดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกด้วย

แกลเลอรี่