ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

 

 คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. ดังนี้
      1. พบฝุ่นละอองสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 จังหวัด ได้แก่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ( 155 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร) และมีจังหวัดที่เริ่มมีแนวโน้มฝุ่นละอองจะสูงเกินมาตรฐาน ได้แก่ เชียงราย
     2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า และล่าสัตว์
     3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางแห่ง และอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากยังเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ก็จะส่งผลโดยตรงให้มีฝุ่นละอองสะสมกลับเพิ่มขึ้นมาได้
     4. กรมควบคุมมลพิษ จึงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดฝุ่นขึ้นในพื้นที่ และขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เริ่มสูงขึ้นและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

แกลเลอรี่