Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

 

 คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. ดังนี้
      1. พบฝุ่นละอองสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 จังหวัด ได้แก่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ( 155 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร) และมีจังหวัดที่เริ่มมีแนวโน้มฝุ่นละอองจะสูงเกินมาตรฐาน ได้แก่ เชียงราย
     2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า และล่าสัตว์
     3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางแห่ง และอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากยังเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ก็จะส่งผลโดยตรงให้มีฝุ่นละอองสะสมกลับเพิ่มขึ้นมาได้
     4. กรมควบคุมมลพิษ จึงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดฝุ่นขึ้นในพื้นที่ และขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เริ่มสูงขึ้นและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

แกลเลอรี่