Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จับมือเมืองพัทยา รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ทส. จับมือเมืองพัทยา รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ทส. จับมือเมืองพัทยา รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันนี้ (14 ก.ย. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินตลาด แจกถุงผ้าแก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

ภาพ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่